Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Fase 2 hos lægerne Rosenkilde, Roested og Ovesen

Omøvej 7. 1. Th. 4700 Næstved

 

Uddannelsesmål Fase 3 i almen praksis

Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin beskriver selve uddannelsen og hvilke kompetencemål, som uddannelseslægen skal igennem.

 

2 gange hver måned skal du udfylde Regionens fraværsliste i Mine Apps.

 

I løbet af hoveduddannelsens fase 3 i almen praksis er der 37 kompetencer der skal godkendes. Der er til hver kompetence knyttet et kompetencevurderingsredskab.

Nr 48: Barnet med symptomer fra centralnervesystemet (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 49: Barnet med  gener fra bevægeapparatet (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 50: Det socialt utilpassede barn (kan evalueres ved vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevnen)

Nr 51: Barnet med  udviklingsforstyrrelse eller trivselsproblem (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 52: Det truede barn (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 53: Barnet med  ondt i maven (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 54: Det kronisk syge barn (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 55: Patienten med ondt i et eller flere led (kan evalueres ved kvalifikationskort 2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 56: Den gamle patient (kan evalueres ved kvalifikationskort 1+2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 57: Den forvirrede patient (kan evalueres ved kvalifikationskort 1+2+3 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 58: Patienten med seksuelle problemer (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 59: Patienten med neurologiske symptomer(kan evalueres ved struktureret observation af en procedure samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 60: Patienten med  hovedpine (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 61: Patienten med svimmelhed (kan evalueres ved kvalifikationskort 1+2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 62: Patienten med spiseforstyrrelse (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 63: Den triste eller agiterede patient (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 64: Patienten med angstsymptomer (kan evalueres ved kvalifikationskort 3 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 65: Den socialt utilpassede patient (kan evalueres ved struktureret vejledersamtale)

Nr 66: Patienten med uforklarede symptomer(kan evalueres ved  vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevne)

Nr 67: Patienten med diabetes mellitus (kan evalueres ved kvalifikationskort 1+2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 68: Den kroniske patient II (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 69: Den trætte patient II (kan evalueres ved kvalifikationskort 2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 70: Patienten med ødemer og patienter med vægttab (kan evalueres ved kvalifikationskort 1+2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 71: Patienten med malign lidelse (kan evalueres ved vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevne)

Nr 72: Samarbejde og ledelse i almen praksis (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 73: Økonomisk praksisdrift (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 74: Praksisdrift (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 75: Anmeldelsespligt (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 76: Etik og tavshedspligt (kan evalueres ved vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevne)

Nr 77: Tovholderfunktionen (kan evalueres ved vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevne)

Nr 78: Teoretiske forståelsesrammer (godkendes som udgangspunkt som en del af forskningstræning)

Nr 79: Personlig uddannelse og udvikling (godkendes som udgangspunkt som en del af forskningstræning)

Nr 80: Kvalitetsudvikling og forskning (godkendes som udgangspunkt som en del af forskningstræning)

Nr 81: Når professionalismen udfordres (kan evalueres ved vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevne)

Nr 82: Udvikling af klinisk praksis (godkendes som udgangspunkt som en del af forskningstræning)

Nr 83: Patienten der konsulterer lægen efter kl 16 (kan evalueres ved kvalifikationskort 7 (OBS lægevagtskortet) samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 84: Den almenmedicinere tilgang (kan evalueres ved vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevne)

Beskrivelse afde enkelte kompetencer og evalueringsmetoderne, samt skemaer der bruges ved evaluering findes på uddannelseslaege.dk

 

Derudover skal du have 6 køre eller konsultationsvagter selvstændigt samt 2 visitationsvagter under supervision. Disse arrangeres via lægevagten, men planlægges i samarbejde med din tutorlæge. Dette dokumenteres i kvalifikationskort 7.

Det er i fase 3 obligatorisk at deltage i en supervisionsgruppe.1 gang hver måned, hvis timerne til denne ligger uden for normal arbejdstid afspadseres dissse efter aftale mellem dig og din tutorlæge.

Som fase 3 læge deltager du i ledelsesmøder med de 12 ejere i huset (3 kompagnoner i hver af de 4 samarbejdspraksis’er som vores hus består af) en gang om måneden= 3. Onsdag ml 13-14. Et af de faste punkter til disse møder er nyt fra fase 3 lægerne – i skiftes til at referere en artikel eller anden ny viden I har fået, artikler kan bl.a. være fra ugeskriftet, månedsskriftet eller lign. I aftaler selv hvem der fremlægger hvornår. Du har tale og spørgeret på lige fod med os andre.

Derudover arrangerer vi at vores revisor kommer og holder en eftermiddags undervisning med alle fase 3 læger i huset, med gennemgang af AS, IS og APS, hvordan man generelt køber sig ind i praksis, faldgrupper, gode råd, gennemgang af struktur i regnskab mm.

Du vil komme til at deltage i gennemgangen af vores eget regnskab med vores revisor samt deltage i gennemgang af hele husets regnskab ligeledes med revisor, begge ovennævnte møder på lige fod med de faste kompagnoner i huset.

Du vil desuden blive tilbudt at deltage i klyngemøder, lægelaugsmøder, 12 mands møder og vores egen interne undervisning på linie med de faste læger i huset.

Læringsstrategier

Uddannelsesplan; Vi forventer, at uddannelseslægen selv har udarbejdet en detaljeret individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen, som typisk finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Det kan være en fordel at have fokus på et par af kompetencerne ad gangen og løbende få dem kompetencevurderet og godkendt. Efter aftale med din tutorlæge kan du lægge en seddel ud til sekretærerne omkring hvilke patienttyper du har særlig fokus på, så hjælper de med booking af disse så vidt muligt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Supervision; Du vil dagligt have ½ time supervision med din tutorlæge eller en af de andre faste læger. Her gennemgåes de patienter du og din tutorlæge udvælger. Det kan være en fordel at du inden reflekterer over hvad du gerne vil have supervision på. Du kan derudover tage en særlig problemstilling op eller have foretaget en kompetencevurdering. Kompetencevurdering kan dog kun foregå ved din tutorlæge. Vi ønsker at supervisionen skal være udbytterig for den enkelte uddannelseslæge og beder dig løbende sige det hvis du har input til at gøre supervisionen bedre for dig.

 

Vi har gode muligheder for direkte supervision hvor uddannelseslægen sørger for at dobbeltbooke en tid tutorlæge og uddannelseslæge ser én patient sammen. Det kan enten være tutorlægen  eller uddannelseslægen som står for konsultationen, enten for at uddannelseslægen kan se med for at lære noget nyt eller for at uddannelseslægen forestår konsultationen mens tutorlæger er “fluen på væggen”. Du er også velkommen til at orientere dig i de øvrige faste lægers skemaer og dobbeltbooke der, hvis de har en patienttype eller procedure, du gerne vil se med på.

Vi har derudover mulighed for supervision af videooptagelser af konsultationer da vi råder over udstyr til at optage dette. Desuden bruges supervisionsportalen.dk til videooptagelser, dette i hht gældende GDPR regler udelukkende med uddannelse af uddannelseslægen og kvalitetssikringaf behandlingerne for øje

 

Der er fælles undervisning for alle uddannelseslæger i hele huset hver 2. Onsdag ml 13-14. I skiftes til at undervise hinanden (vores klinik står for undervisningen hver 4. Gang, når vi har flere udannelseslæger samtidig skiftes I, så alle kommer til at undervise). Der deltager 1 speciallæge hver gang (tutorlægen for den læge der skal undervise).

Vi ser desuden gerne at du underviser i klinikken inkl. Personalet, bl.a. ved at videreformidle ting du lærer på dine kurser.

 

 

Udarbejdet af Maria-Kathrine Ovesen d 14/10/20