Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Returdage hos lægerne Rosenkilde, Roested og Ovesen

Omøvej 7. 1. Th. 4700 Næstved

 

Uddannelsesmål returdage i almen praksis

Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin beskriver selve uddannelsen og hvilke kompetencemål, som uddannelseslægen skal igennem.

 

2 gange hver måned skal du udfylde Regionens fraværsliste i Mine Apps.

 

I løbet af hoveduddannelsens returdage i almen praksis er der 15 kompetencer der skal godkendes. Der er til hver kompetence knyttet et kompetencevurderingsredskab samt kvalifikationskort der udfyldes på sygehuset. Sørg for at få kvalifikationskortene godkendt løbende og at have dem med på returdagene så også kompetencerne kan vurderes og godkendes løbende. Kompetencerne skal for så vidt muligt godkendes under de ophold som kvalifikationskortene passer til.

Nr 21: Den lettere tilskadekomne patient (kan evalueres ved kvalifikationskort 1 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 22: Patienten med lipotymi (kan evalueres ved kvalifikationskort 1 +2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 23: Patienten med dyspnø (kan evalueres ved kvalifikationskort 1+2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 24: Patienten med abdominal smerter (kan evalueres ved kvalifikationskort 1+2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 25: Den akut syge patient (kan evalueres ved kvalifikationskort 1+2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 26: Patienten med hævet lymfeknude (kan evalueres ved kvalifikationskort 2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 27: Patienten med blod i afføringen eller afføringsændring (kan evalueres ved kvalifikationskort 1 +2 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 28: Prævention og provokeret abort (kan evalueres ved kvalifikationskort 4 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 29: Kommunikation med børnefamilier (kan evalueres ved direkte observation minimum x 2 samt efterfølgende vejledersamtale mhp vurdering af refleksionsevne)

Nr 30: Patienten med misbrug (kan evalueres ved struktureret vejledersamtale)

Nr 31: Den psykotiske patient (kan evalueres ved kvalifikationskort 3 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 32: Det febrile barn (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 33: Barnet under 3 mdr (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Nr 34: Barnet med afføringsproblemer (kan evalueres ved den strukturerede vejledersamtale)

Nr 32: Barnet med urogenitale symptomer (kan evalueres ved kvalifikationskort 5 samt den strukturerede vejledersamtale)

Beskrivelse afde enkelte kompetencer og evalueringsmetoderne, samt skemaer der bruges ved evaluering findes på uddannelseslaege.dk

 

Læringsstrategier

Uddannelsesplan; Vi forventer, at uddannelseslægen selv har udarbejdet en detaljeret individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen, som typisk finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Det kan være en fordel at have fokus på 2-4 af kompetencerne ad gangen og løbende få dem kompetencevurderet og godkendt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Supervision; Du vil dagligt have ½ time supervision med din tutorlæge eller en af de andre faste læger. Som udgangspunkt gennemgåes alle dagens patienter. Du kan derudover tage en særlig problemstilling op eller have foretaget en kompetencevurdering. Kompetencevurdering kan dog kun foregå ved din tutorlæge. Vi ønsker at supervisionen skal være udbytterig for den enkelte uddannelseslæge og beder dig løbende sige det hvis du har input til at gøre supervisionen bedre for dig.

 

Vi har gode muligheder for direkte supervision hvor uddannelseslægen sørger for at dobbeltbooke en tid tutorlæge og uddannelseslæge ser én patient sammen. Det kan enten være tutorlægen eller uddannelseslægen står for konsultationen mens tutorlæger er “fluen på væggen”.

Vi har derudover mulighed for supervision af videooptagelser af konsultationer da vi råder over udstyr til at optage dette. Desuden bruges supervisionsportalen.dk til videooptagelser, dette i hht gældende GDPR regler udelukkende med uddannelse af uddannelseslægen og kvalitetssikringaf behandlingerne for øje

 

 

 

Udarbejdet af Maria-kathrine Ovesen d 14/10/20