Helle Roested, Sandie Rosenkilde og Maria-Kathrine Ovesen

Næstved Lægecenter.

Omøvej 1 th.

4700 Næstved

 

Praksisbeskrivelse:

Lokaler:

Historisk:

Lægecenteret blev etableret i 1974, i lejede lokaler i Sct. Jørgens Park.

Den gang var vi 5 praksis med i alt 9 læger. I 01.10.08. lukkede en 2 mandspraksis. (Ingen nye læger til at føre den videre). Siden da har vi været 4 praksis der samarbejdede.

Vi er i november 2009 flyttet fra lejede lokaler i Sct. Jørgens Park(1000 m2) til Næstved Lægecenter, Omøvej, nybygget hus 2600 m2, som vi selv ejer.

 

Nu:

Lægecenter med 4 kompagniskabs praksis (3 lægekapaciteter i hver praksis).

Alle klinikker har uddannelseslæger. Vi er på 1. sal, sammen med en anden 3 mandspraksis.

Laboratorium:

Alle 4 praksis driver i fællesskab et laboratorium i stueetagen, som tager blodprøver, urinanalyser, EKG, LFU, mm. De fleste analyser laves i lab. Resten sendes dagligt til Centrallab. CNæ.

Laboratoriet er åbent daglig 8-14:30. (frokost mm 12-13).

Det er dog en bioanalytiker på arbejde hver dag til kl 16, så akutte infektionstal og ekg kan aftales ved at ringe på lokal 602.

LFU og ikke akutte EKG er efter tidsbestilling, se kalender.

Bioanalytikerne er ansvarlige for at alle ydelser anføres på regningen, dvs du skal ikke selv sætte tillægsydelser på, medmindre du selv har foretaget analysen.

 

 

Kantine:

Vi har kantine i stuen, hvor alle i huset spiser sammen fra 12:30 til 13:00. Vi prioriterer højt, at mødes med de øvrige i huset.

Der er madordning, som koster 300 kr./mdr. (resten betales af klinikken).

Hvis du ikke ønsker at være med i frokostordningen, kan du tage din madpakke med i kantinen.

Der er mulighed for at varme mad i mikrobølgeovn.

 

Depot:

Der er fælles depot på 1.sal, hvor der er forbindsstoffer, attester, sprøjter, handsker osv.

 

Andre i huset:

ØNH-læge Lisa Barfoed

Dermatolog Michaela Bruhns

 

Introduktion: foregår den første uge, hvor uddannelseslægen følger med i det omfang, det ønskes og vurderes behov for inden selvstændige konsultationer. Det er også lærerigt at lytte med i telefontiden. Huset præsenteres og honorarsystemet gennemgås. I løbet af den første uge aftales tid til midtvejsevaluering etc. Derudover planlægges introduktion til laboratoriet.

 

I stigende omfang tages selvstændige konsultationer. Vi tilstræber til uerfarne reservelæger 2-3 ptt pr time, siden stigende til 15 minutters konsultationer og 10 minutter til de akutte. Målet er at opnå et tempo, der giver glidende afvikling i dagligdagen og at opnå rutine, så fx lægevagtsarbejde kan afvikles.

 

Supervision: Der er dagligt planlagt 30 minutters supervision lige efter frokost.

Ved behov for ad hoch supervision ring ind til den læge, du vil have hjælp fra. Vi kommer eller giver telefonisk supervision. Vær klar på hvilket spørgsmål, du vil have svar på, så det fremgår om vi skal komme ind eller blot svare. Vi har en åben dør politik, vi tilstræber at holde vores døre åbne når vi ikke har patienter inde,  og du er velkommen til at henvende dig til os med de spørgsmål du har brug for, så du kan komme videre med dine konsultationer.

Sygeplejerske Mette tager sig af diabetes, sår og almindelige sygepleje-opgaver. Sygeplejerske Lene tager sig primært af KOL.

Du er velkommen til at følge med dem også.

 

Hvis du føler dig på sikker grund, er det også i orden at afslutte patienten selvstændigt, og patienterne kan gennemgås til den daglige fastlagte supervision.

Sørg for at lave opfølgende kontroller hos dig selv, så du får flest mulige forløb.

 

Påklædning: poloshirts med logo. Der findes et lager af poloer i vores mini-lab. Du er selv ansvarlig for at vaske dem. Derudover forventes sober, professionel fremtræden.

Tiltaleform: vi er dus med ptt, men indtil vi kender dem godt, tiltaler vi dem med for- og efternavn eller med hr/fru og efternavn - specielt ptt der er ældre end os selv.

 

Arbejdstider for uddannelseslæger:

8:00 til 15:00 man-tirs-tors- og fredag, onsdag 8:00 til 17:00.

(faste læger passer klinikken til kl 16:00 man-tirs-tors- og fredag)

 

8:00 - 9:00, telefontid (det er vigtigt, at være klar ved telefonerne kl 8.00). Ptt sættes på liste til den             læge, de ønsker at tale med/har forløb hos og telefonen stilles om.

Akutte konsultationer og sygebesøg aftales her, og man sætter så vidt muligt ptt til enten hos sig selv eller den læge, ptt plejer at komme hos..

I telefontiden præsenterer man sig med ”hos lægerne, det er …..”

KBU-læger er vanligvis ikke med i telefontiden, men har patienter.

9:00 - 9:45, elektive patienter

I forhold til sikker patientidentifikation indkaldes ptt fra venteværelset med fulde navn.

9:45 - 10:00, kaffepause

10:00 - 11:00, elektive patienter

11:00 - 12:00, akutte patienter (akutte tider gives kun samme dag, det er strengt forbudt at pille ved                                                                                                    næste dags akutte tider)

12:00 - 12:30, administrativ tid, besvare mails og korrespondancer, inkl log bog

12:30 – 13:00, fælles frokost i kantinen for hele huset. Her er ingen faste pladser men tradition for at alle uddannelseslægerne sidder alene sammen ved et bord for sig selv om tirsdagen mhp netværksdannelse.

13:00 – 13:30, gennemgang for uddannelseslæger (kl 14:00-14:30 om onsdagen).

13:30 - 15:00, elektive patienter.

 

 

Onsdag:

Er lidt anderledes, vi arbejder til kl 17.00, og har derfor ekstra lang kaffepause fra 9:45 – 10:15, hvor der er mulighed for at drøfte faglige emner.

 

Kl 13:00 - 14:00, den 2.og 4.onsdag: er der fællesundervisning for alle uddannelseslæger i huset, uddannelseslægerne skiftes til at undervise. Du vil stå for undervisningen her 1-2 gange i løbet af dit 6 mdr ophold. Din tutor vil være med ved disse lejligheder så du har mulighed for at få feed back på din undervisning. Der er ved disse fællesundervisninger også mulighed for netværksdannelse med de andre uddannelseslæger i huset.

3.onsdag i måneden deltager fase 3 læger i et administrative møde for alle husets faste læger.

 

Vi skiftes til at have akut dag – oftest 1 dag om ugen – og oftest samme ugedag hver uge.

Her kører vi akutte og planlagte sygebesøg fra kl 10:00 til 12:30.

Akutlægen – medmindre det er en kbu-intro eller fase 1-læge, er ansvarlig for at godkende epikriser, lab.svar, recepter og korrespondancer, men alle læger hjælper til.

 

Når vi ikke sidder med ptt, har vi døren åben, så er der bedre mulighed for sparring om små og store ting.

 

Personalemøder afholdes ca hver 3.måned, hvor uddannelseslægen forventes at deltage for at få indtryk af den administrative side af praksis. Vi holder sommerudflugt hvert år, som vi skiftes til at arrangere. Alle inviteres – lejlighedsvis også ægtefæller.

 

Julefrokost afholdes den første fredag i december.

 

Vi sætter en ære i at bakke hinanden op og forventer det samme af uddannelseslæger. Vi støtter personalet i deres beslutninger og hjælper hinanden, så meget der er behov for.

 

Vi holder hinanden og personalet orienteret om ændringer i regler og nye behandlinger – og deler så vidt muligt vores ny-erhvervede viden med de andre, herunder highlights fra kurser og konferencer, der deles med de øvrige hurtigst muligt.

 

 

Telefon:

Officielle 55 72 08 10

Akutnummer 40407628

Fax 55 77 39 83

 

 

Hjemmeside:                      www.laegecenter.dk